core-methode

CORE is geen vervanging van klassieke geneeskunde.

Bij klachten dient men zich altijd te wenden tot een huisarts of specialist.

WAT IS DE CORE-METHODE?

CORE is een afkorting van Causative Organisms Regressive Elimination. Het werkt op het energetisch veld van een mens, wat betekent dat er niet met (chemische) stoffen, zoals in pillen uit de apotheek, gewerkt wordt. Met behulp van met licht geladen suikerbolletjes wordt er ingewerkt op energetische storingen, die je hebt opgelopen en die je energetisch veld zwakker maken; dit kan gaan tot het spiritueel niveau.
het werkt zo, dat je bij een consult op een stoel zit en in je ene hand een koperen staaf vasthoudt. De consulent bekijkt het energetisch veld van je andere hand, met behulp van een meetpen, die in circuit wordt gezet met lichtfrequenties. dat ‘in circuit zetten’ houdt in dat er een meetkring wordt opgebouwd: de koperen staaf, die iemand vasthoudt en de pen, waarmee de consulent werkt, zijn door middel van een snoertje verbonden met een koperen plaatje, dat op de frequenties (energie-trillingen) wordt gezet van wat je maar wilt bekijken.
een voorbeeld: wanneer het meetapparaat uitslaat bij het op bovenstaande manier bekijken van het energieveld en je een hoge pieptoon hoort, dan weet je dat er een disharmonie in het energetisch veld zit, die de balans en het welzijn verstoort. je gaat dan met het koperen plaatje over de laden, met daarin talloze buisjes met de frequenties van allerlei kleuren en op die manier vind je – weer doordat het apparaat uitslaat en piept – dat er bijvoorbeeld een tekort aan geel licht van een bepaalde frequentie is.
het in bovenstaand voorbeeld uitgelegde principe werkt op alle energetische niveaus op die manier, ook op datgene wat op een hoger (astraal) energie-niveau speelt en waardoor de harmonie van het holistisch mens, dat een ieder in wezen is, verstoord is geraakt.
het woord ‘regressief’ in de benaming van de CORE-methode, slaat erop dat wat het meest recente is binnengekomen er ook als eerste uitgewerkt dient te worden en dat je op die manier laagje voor laagje aan narigheid die je (ooit) hebt opgelopen en/of via je (voor)ouders hebt geërfd/meegekregen, uit je ‘veld’ kunt werken. je kunt te allen tijde stoppen met de consulten, maar je kunt er ook voor kiezen om door te gaan met het ‘steeds schoner’ worden (ook al heb je nergens last van en voel je je gezond) om op die manier je energetisch veld te versterken en zo je leven gelukkiger, krachtiger en harmonieuzer te maken.
tijdens het eerste consult komen verstoringen aan het licht. die verstoringen zijn bij ieder vervolgconsult weer wat anders en zo wordt, door het opheffen van de verstoringen die aan het licht komen, steeds meer het natuurlijk mechanisme van het zelfgenezend vermogen geactiveerd, waarnaartoe we de weg – gaandeweg – soms even waren kwijt geraakt.