back 2 earth

vitaal, gegrond & KERNgezond

KERN-gezond zijn en vitaal en gegrond in het leven staan – dat wil iedereen. een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat je lichamelijk, psychisch, emotioneel en spiritueel in balans bent. wanneer die balans verstoord raakt, kan zich dat op allerlei manieren uiten: pijn, allergie, depressieve gevoelens, intense vermoeidheid enzovoortenzoverder … de oorzaken hiervoor kunnen zeer verschillend zijn. in mijn praktijk ‘Back 2 Earth’ kan ik je helpen stap voor stap de balans weer te herstellen.

als er geen vuiltje aan de lucht was, zou het leven zijn als een wolkenloze hemel waar de ZON voluit kan stralen en je met licht en warmte kan voeden. deze natuurlijke atmosfeer wordt verstoord door electromagnetische straling, chemtrails, luchtvervuiling, waardoor het oorspronkelijke evenwicht is aangetast.

net als de blokkades in de lucht kunnen er ook in je leven blokkades ontstaan, die tot een verstoring van je balans leiden en schade toebrengen aan je lichaam. vaak zijn deze blokkades echter veel minder zichtbaar en daarom misschien nog wel schadelijker.

alleen door de balans te herstellen kan het lichaam zijn natuurlijke levenskracht terugvinden. de blokkades verdwijnen echter niet vanzelf. ze moeten stap voor stap ontdekt en opgeruimd worden.

met praktijk ‘back 2 earth’ biedt chrissie aan je daarbij te helpen.